Afspraken – Huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn – Hellevoetsluis
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn
Herman Heijermansstraat 1C 3221 VK
Hellevoetsluis

Afspraken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag.
Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken op het volgende telefoonnummer: 0181-312435 of via uw patiëntenportaal. Medische vragen óf verzoek om een afspraak te maken die aan de balie of per mail worden gesteld worden niet in behandeling genomen. U kunt ons bellen of via uw patiëntenportaal vragen stellen, uitslagen inzien en afspraken maken.

Wanneer u belt voor een afspraak kan het zijn dat alle lijnen bezet zijn. Met name op de maandagochtend kan dit het geval zijn. Wij beseffen dat dit voor u vervelend kan zijn en wij vragen u om enig geduld. Indien u belt voor een medisch spoedgeval, kiest u dan voor optie 1 (spoedgeval).

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en vraagt dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Een afspraak op het spreekuur duurt 10 tot 15 minuten. Een consult is bedoeld voor het behandelen van één vraag of probleem. Wanneer u meerdere vragen of problemen heeft of u heeft een uitgebreider probleem, kunt u dit met de huisarts bespreken. De huisarts zal hierna beoordelen of uw andere klacht ook behandeld kan worden. Is dit niet het geval, dan zal de huisarts een nieuwe afspraak met u inplannen.

Voor het maken van afspraken, het opvragen van uitslagen en vragen aan de assistentes kunt u bellen tussen:

08.00 uur – 10.15 uur en van 13.30 uur – 16.00 uur.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor de mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het reguliere spreekuur te komen.

Voor een visite voor dezelfde dag kunt u bellen tussen 08.00-10.15 uur.

Na 16.00 uur is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen en vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

Afzeggen van een afspraak

Indien u een afspraak heeft gemaakt en onverwachts niet kunt komen, vragen wij u tijdig af te bellen. Het liefst een dag van te voren.